Demo
Mail
Bel

Hallo Renewi !

Bezoekers registreren met Gatehouse Renewi Roeselare

Savety first!

Op en rond de site van Renewi Roeselare zijn belangrijke veiligheidsregels van kracht! Het is noodzakelijk dat iedere bezoeker bij aankomst zichzelf gaat registreren aan de Gatehouse kiosk. Tijdens het registreren krijgen bezoekers een veiligheidsinstructievideo te zien. Na het bekijken van deze video volgt een verplichte confirmatie die aangevinkt moet worden door de bezoekers.

E-mail en sms verwittiging interne contactpersoon

Ontzorg je onthaalmedewerk(st)er zodoende men zich 100% kan focussen op de kerntaken. Of een onbemande receptie? De mogelijkheid bestaat in Gatehouse om de interne gastheer-of vrouw te verwittigen per e-mail en/of per sms.

Online evacuatielijst

Weet wie uw bedrijf bezoekt! Het is een zeer belangrijke gegeven. Brand of een ander gevaarlijk incident? De brandweer zal u vragen: wie is hier precies aanwezig? Geen idee horen wij u denken.... Wanneer bezoekers zich registreren, zijn deze zichtbaar in de ONLINE EVACUATIELIJST, vanuit deze lijst kan je alle bezoekers gaan opbellen en/of een NOOD SMS versturen.

  • Digitale bezoekersregistratie Gatehouse
  • Bezoekers registreren met Gatehouse Renewi Roeselare